Condicions generals de venda

ETECMED, S.L. es reserva el dret de modificar les característiques, preus i referències de tots els nostres productes sense previ avís. En el moment, que el client / distribuïdor fa una comanda, està acceptant les condicions generals de venda d’ETECMED. Les imatges que apareixen a la web, catàleg i ofertes són propietat d’ETECMED o, si no, cedides pel fabricant per a l’edició dels mateixos. I no poden ser copiades ni reproduïdes total o parcialment, sense previ avís.

PREUS

Els preus són els que s’informen a la pàgina web i es podran modificar sense previ avís. Els preus NO inclouen l’IVA corresponent i són vàlids excepte error. Els preus del catàleg en paper NO inclouen l’IVA corresponent i són vàlids excepte error d’impressió. Els canvis de tarifa dels fabricants, oscil·lacions en el tipus de canvi de moneda o canvis importants de el cost de el combustible o transport podran modificar els preus sense previ avís. El preu d’un mateix article pot variar segons ofertes, promocions o campanyes que estiguin vigents, on en cap cas són acumulables. A més, el preu pot ser diferent segons el canal utilitzat per a l’adquisició d’aquest article. Les ofertes de productes que ofereixin puntualment seran vàlides segons el període que estiguin penjades al web.

COMANDES

No hi ha comanda mínima. Es pot realitzar qualsevol comanda de qualsevol import per molt ínfim que sigui, encara que l’única condició vindrà marcada pel fabricant, per a les unitats que presenta l’embolcall o embalatge del producte sol·licitat. Qualsevol comanda l’import net sigui inferior al detallat en “Ports d’enviament”, la subministrarem a ports deguts. En el supòsit de produir-se aquesta circumstància hauran d’indicar-nos l’Agència de transports a la qual hem de lliurar la mercaderia o carregarem ports en factura. Les comandes sol·licitades abans de les 13 hores sortiran el mateix dia en servei de 24-48 hores a península, en servei de 72 hores a les Illes Balears. Els enviaments a les Illes Canàries es recullen abans de dimecres perquè puguin sortir al vaixell de divendres. En el moment que es fa una comanda, s’accepten les nostres condicions de venda i garantia expressades en aquest apartat.

CONDICIONS I FORMES DE PAGAMENT

Les comandes han de ser pagades segons les condicions establertes. Per transferència bancària al nostre compte o TPV. Un cop es rebi el pagament, dependrà de canal utilitzat, es podrà emetre la comanda.

  • Transferència bancària, sol·liciten el número de compte, en el qual ingressaran l’import corresponent, indicant com a concepte el número del pressupost o factura.
  • Targeta de crèdit (només per al mitjà d’Internet)

 

PORTS D’ENVIAMENT

  • PAGATS per a comandes superiors a: Península: 150 euros nets Balears: 200 euros nets Illes Canàries: 400 euros nets
  • DEGUTS per a la resta de comandes.

En els casos que la mercaderia s’enviï a PORTS DEGUTS, si la mercaderia viatja amb la nostra logística es carregarà l’import de les despeses en la factura; no es farà, si viatja per compte i risc de la logística enviada i triada pel Distribuïdor. ETECMED no serà responsable de les demores en el despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament. S’intentarà que l’enviament de la comanda es realitzi en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions de les duanes i no té responsabilitat sobre les mateixes. Tampoc seran imputables a ETECMED els efectes produïts per vagues o altres circumstàncies alienes al seu control. El destinatari serà responsable de totes les despeses d’importació i impostos que es generin a la duana de destinació, tant si se li lliura la mercaderia com si no es fa càrrec d’ella.

RECEPCIÓ DE MERCADERIA

Abans de signar o segellar l’albarà de lliurament de transportista han de comprovar el nombre de paquets que corresponen al lliurament.

  1. En el cas de rebre paquets en mal estat o amb aparença d’haver estat manipulats, feu constar això en l’albarà d’entrega de transportista.
  2. Qualsevol anomalia ha de ser comunicada per escrit al correu electrònic: etecmed@etecmed.com, abans de les 24 hores des de la recepció de la mercaderia. En cas contrari NO ens farem càrrec de posteriors reclamacions.

 

CANVIS I DEVOLUCIONS

Si per error de client a l’efectuar la comanda s’ha de realitzar qualsevol canvi o devolució, cal comunicar-ho en els següents 15 dies de la recepció de la mercaderia, originant les despeses d’enviament i recollida per compte de client. Només s’admetrà devolució de mercaderia quan el material es retorni en perfecte estat, precintat i amb l’embalatge original. L’import a abonar en compte o compensar amb una altra comanda, dependrà del resultat de la inspecció i acord entre les dues parts. Les despeses originades per la inspecció i manipulació, a més de les despeses d’enviament, manipulació de muntatge i recollida es descomptaran de la mateixa.

GARANTIA

ETECMED, respondrà a les faltes de conformitat del producte, en un termini d’1 any a partir del moment del lliurament de l’equip, garantia segons la normativa vigent. Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents elèctrics, pujades de tensió, accidents generals o per desgast i utilització indeguda, reparats o manipulats per personal no autoritzat. Igualment quedarà exclòs el muntatge o desmuntatge de l’article, si aquest servei no està detallat en el manual d’ús. Qualsevol reclamació haurà d’anar acompanyada de la factura de compra de l’equip per part del client, i l’equip haurà de presentar el número de sèrie ETM que porta a la part posterior. Si no es presenta aquesta informació, l’equip quedarà fora de garantia. Durant el període de reparació o revisió, ETECMED no substituirà el producte. Si el producte està en garantia, els ports de recollida i enviament seran a càrrec d’ETECMED. Però en el cas que el producte fos recollit per ETECMED i a l’ésser revisat, la reparació estigués fora de garantia, els ports de recollida es carregaran en factura de reparació, i el client o distribuïdor es farà càrrec de la recollida de la mateixa. Tot producte fora de el període de garantia, el client o distribuïdor es farà càrrec de l’enviament i recollida de material. ETECMED contactarà amb el distribuïdor per a qualsevol tipus de comunicació, i en cap cas amb l’usuari final, sent aquest client del distribuïdor.

SERVEI TÈCNIC I POSTVENDA

ETECMED només oferirà servei tècnic i de postvenda als seus productes, no a similars i altres comprats a altres empreses. Quan s’envia un aparell al servei tècnic per a la seva valoració, per cada pressupost no acceptat, es facturarà 2/4 d’hora de feina i els ports de recollida i devolució si fos el cas.