PORTS D’ENVIAMENT

  • PAGATS per a comandes superiors a: Península: 150 euros nets Balears: 200 euros nets Illes Canàries: 400 euros nets
  • DEGUTS per a la resta de comandes.

En els casos que la mercaderia s’enviï a PORTS DEGUTS, si la mercaderia viatja amb la nostra logística es carregarà l’import de les despeses en la factura; no es farà, si viatja per compte i risc de la logística enviada i triada pel Distribuïdor. ETECMED no serà responsable de les demores en el despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament. S’intentarà que l’enviament de la comanda es realitzi en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions de les duanes i no té responsabilitat sobre les mateixes. Tampoc seran imputables a ETECMED els efectes produïts per vagues o altres circumstàncies alienes al seu control. El destinatari serà responsable de totes les despeses d’importació i impostos que es generin a la duana de destinació, tant si se li lliura la mercaderia com si no es fa càrrec d’ella.

RECEPCIÓ DE MERCADERIA

Abans de signar o segellar l’albarà de lliurament de transportista han de comprovar el nombre de paquets que corresponen al lliurament.

  1. En el cas de rebre paquets en mal estat o amb aparença d’haver estat manipulats, feu constar això en l’albarà d’entrega de transportista.
  2. Qualsevol anomalia ha de ser comunicada per escrit al correu electrònic: etecmed@etecmed.com, abans de les 24 hores des de la recepció de la mercaderia. En cas contrari NO ens farem càrrec de posteriors reclamacions.

 

CANVIS I DEVOLUCIONS

Si per error de client a l’efectuar la comanda s’ha de realitzar qualsevol canvi o devolució, comuniqui-ho en els següents 15 dies de la recepció de la mercaderia, originant les despeses d’enviament i recollida per compte de client. Només s’admetrà devolució de mercaderia quan el material es retorni en perfecte estat, precintat i amb l’embalatge original. L’import a abonar en compte o compensar amb una altra comanda, dependrà de el resultat de la inspecció i acord entre les dues parts. Les despeses originades per la inspecció i manipulació, a més de les despeses d’enviament, manipulació de muntatge i recollida es descomptaran de la mateixa.