Us informem que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la vostra disposició la següent informació:

  El responsable del tractament de les vostres dades és Etecmed, SL, amb CIF: B64694359 i domicili a Arbúcies, c / Lluís Torres, 11, baixos A - CP 17401. Us informem que tractarem la informació que ens faciliteu per contestar la vostra sol·licitud d'informació. Les dades personals proporcionades es conservaran sempre i quan no sol·liciteu la seva supressió.

  No comunicarem les vostres dades. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollides. En aquestes circumstàncies, podeu oposar-vos o sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  La base legal per al tractament de les vostes dades és el consentiment atorgat al marcar la casella d'acceptació al final d'aquest formulari.

  Adreça

  Carrer Lluís Torres 11 Arbúcies – Girona

  Correu electrònic

  Telèfon

  972162083