EXCLUSIVAS TECNICO MEDICAS, S.L. (ETECMED) té com a objectiu principal, col·laborar en el desenvolupament professional de l'estètica, aportant al mercat productes de qualitat contrastada i que impulsen el treball dels professionals.

L'experiència al mercat, dels membres d'ETECMED, motiva la fundació d'aquesta empresa amb una voluntat de servei i de respecte cap a tots els que col·laboren al sector.

ETECMED fa arribar el seu catàleg de productes al professional mitjançant els distribuïdors del sector, permetent més agilitat en l'aportació d'informació puntual dels equips a l'usuari.

La voluntat de servei és el tret característic que pretenem ens diferenciï i se'ns consideri en tot el sector.

ETECMED afegeix la seva garantia a la dels fabricants que representa com a senyal de compromís tant cap al producte com cap als seus clients.

El prestigi de les empreses que representem i dels distribuïdors que fan arribar els nostres productes als professionals és un valor molt important que ens genera molt respecte.

El nostre catàleg, encara que modest en la quantitat d'articles, ofereix qualitat amb preus objectius i amb una constant evolució cap a on el professional ens va dirigint amb les seves necessitats.

Tot suggeriment és benvingut i agraït en la nostra voluntat d'oferir el millor servei als nostres clients.

Categories